Členové SUSB v K. Varech


PhDr. Vladimír Bružeňák

podporučík sboru uniformovaného stráže bezpečnosti
Mgr. Radek Športeň, DiS.

strážník ve II. polovici čekatelské doby SUSB
Miloslav Vlasák

strážník v I. polovici čekatelské doby SUSB


 

Kontakt:

SOS Falknov:
SOSFalknov@gmail.com

Miloslav Vlasák:
+420 732 343 034

Jan Kara:
+420 736 659 592

František Hyčka:
+420 737 843 489