O našem spolku se zmiňují jak krajská, tak celorepubliková média. Výpis těch nejzajímavějších článků můžete najít níže.

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Kontakt:

SOS Falknov:
SOSFalknov@gmail.com

Miloslav Vlasák:
+420 732 343 034

Jan Kara:
+420 736 659 592

František Hyčka:
+420 737 843 489