V této části našeho webu můžete najít různá instruktážní videa k provádění cviků se zbraněmi.

 

Kontakt:

SOS Falknov:
SOSFalknov@gmail.com

Miloslav Vlasák:
+420 732 343 034

Jan Kara:
+420 736 659 592

František Hyčka:
+420 737 843 489