Co nabízíme

Nabízíme pro nejrůznější akce možnost hlídkové činnosti, čestné stráže, čestné salvy, dobového dozoru např. při slavnostním zahájení provozu obnovené památky, přednášky s prezentací výstroje a výzbroje, účast na reenactingových akcích. Dále pak jsme schopni nabídnout uniformovaný komparz Československých ozbrojených sborů 30. let pro filmařské účely.

 

Kontakt:

SOS Falknov:
SOSFalknov@gmail.com

Miloslav Vlasák:
+420 732 343 034

Jan Kara:
+420 736 659 592

František Hyčka:
+420 737 843 489